www.4546.com
建设中
 www.4546.com
 
澳门新葡京官方9977123
建设中
澳门新葡京官方9977123
www.4546.com
 
8路车辆检测器
 

应用领域

DW-DET8使用范畴:

    闯红灯自动记录体系,卡口型电子警察体系,路口逆行检测公路车辆智能监测记载体系,禁货体系,车流量统计

         附件:
            8路车检器.pdf